scroll down for English

Structures is een werk in uitvoering – een boek dat bestaat uit 200 tekeningen. Het boek leest als een intuïtief samengestelde indexering van categorieën waarin verschillende architecturale vormen worden bestudeerd. Deze typologiën verwijzen vaak naar een modernistische beeldtaal, zoals die gevonden kan worden in bijvoorbeeld Bauhaus, de Stijl of fuctionalisme. Wat de afbeeldingen voorstellen is echter onduidelijk. Zijn het gebouwen, sculpturen, meubels of gebruiksvoorwerpen? Op structurele wijze ondermijnen, verhullen of saboteren de tekeningen hun betekenis en functie. Objecten zijn beschadigd, onscherp, of ingepakt; functionele constructies hebben hun functie verloren; modernistische dogma's en regels zijn gebroken. Maar bovenal zijn de objecten verbeeld in een persoonlijke, individuele stijl. Zij zijn geen constructies meer, maar zij zijn tekeningen geworden.

Structures is a work in progress. It is a series of approximately 200 drawings bundled in a book, which can be read as an intuitive index of categories that examine diffeent architectural aspects of form. These typologies, nearly always, refer to a modernist visual language, as can be found in movements such as Bauhaus, De Stijl, Suprematism, or Functionalism. What the objects and constructions they depict are supposed to be and how they are supposed to function is obscured though. Are these buildings, sculptures, furniture or tools? The drawings structurally confuse, undermine or even sabotage meaning and function. Objects are damaged, out-of-focus, or worn-down; functionalist constructions have lost their function; dogma’s and rules are broken. Moreover, the depicted objects are rendered in a personal and individual style. Rather than being objects, they have become drawings.