< prev    1.  234567.  89101112.    next >

deel #6 
2007 
schets, Madrid 
  part #6
  2007
  sketch, Madrid

Deel #6 is een voorstel voor een vijfjarig project waarin de opvatting van verschillende stakeholders in de Legazpibuurt in Madrid - die gedurende die periode een drastische herontwikkeling onderging – werden vastgelegd. Zij zouden elk een blauwe tijdbalk krijgen in het nieuwe museum Intermediae, waarop zij periodiek een foto met commentaar zouden publiceren. Het voorstel werd afgewezen.
Geproduceerd met steun van Intermediae ES

Part #6 is a proposal for a five-year project that documents the opinions that different stakeholders in the Legazpi neighborhood in Madrid have on the drastic cultural and urban development projects the area is currently undergoing. They are each given a blue marked timeline in the new museum Intermediae on which they can periodically publish a picture with a comment. The proposal was made on invitation by Intermediae and ultimately declined.
Produced with support by Intermediae ES