< prev    1.  234567.  89101112.    next >

deel #5 
2006 
video (geflimd in NO, SE and FI)  
  part #5
  2006
  video (filmed in NO, SE and FI)

Deel #5 is een videoinstallatie die bestaat uit twee monitoren die een panoramisch beeld vormen. Het bestaat uit een documentatie van de verschillende manieren waarop de grens tussen stad en het platteland/natuur in constante beweging is.
Geproduceerd met steun van ProMidNord

Part #5 is a video installation consisting out of two monitors that form one panoramic picture. It documents different ways in which the edge between the city and countryside is in constant transformation, an ongoing battle between disappearing and becoming. Filmed from sunrise to sunset in three Skandinavian cities.

Produced with support of ProMidNord