it’s better to build than to fade away – Part 1

previous | next

 

deel 1, 2003
billboard in publieke ruimte Helsinki
collectie Stedelijk Musem Helsinki
--
Deel #1 handelde over de aanbouw van een grote shopping mall in het centrum van Helsinki. Ons doel was het gebruikelijke utopische beeld dat constructiebillboards doorgaans geven te vervangen door een beeld van de destructie waarmee de bouw gepaard gaat.
Met steun van het Fonds BKVB, Nordic Institute for Contemporary Art, Helsinki City Art Museum

part 1, 2003
billboard in public spac Helsinki
collection City Art Museum Helsinki
--
Part #1 deals with the construction of an enormous shopping mall in the center of Helsinki. It aims at undoing the utopian image that construction billboards usually present and reveal the destruction it attempts to cover up.
Produced with support of Fonds BKVB, Nordic Institute for Contemporary Art, and the Helsinki City Art Museum