it’s better to build than to fade away – Part 3

previous | next

 

deel 3, 2004
billboard in publieke ruimte Moss (NO)
--
Deel #3 documenteerde een buitenwijk van Moss tussen afronding en oplevering in. Door middel van digitale manipulatie hebben wij gepoogd een utopisch beeld te creëren dat het generieke karakter van dergelijke wijken blootlegt.
Geproduceerd met steun van Momentum.no

part 3, 2004
billboard in public space Moss
--
Part #3 documents a suburb in between completion and moving-in. Through digital manipulation we attempted to create a utopian image that reveals how such neighborhoods are build based on generic, globalized formats.
Produced with support by Momentum.no