it’s better to build than to fade away – Part 4


previous | next

 

deel 4, 2006
video, gefilmd in NL en FI
--
Deel #4 is een video die kritisch reflecteert over de aanleg van twee vrijwel identieke buitenwijken, in Rotterdam en Helsinki. De video is een splitscreen waarin de twee wijken op identieke wijze zijn gefilmd en gemonteerd. De voice-over bestaat uit quotes uit de tekst 'A Tour Of The Monuments Of The Passaic', van Robert Smithson.
Geproduceerd met steun van Swedish Culture Foundation in Finland

part 4, 2006
video, filmed in NL en FI
--
Part #4 is a two-screen video installation that documents and critically reflects on the construction of two identical suburbs, in Rotterdam and Helsinki, juxtaposing them with identical filming and editing. With a voice-over quoting from the critical text 'A Tour Of The Monuments Of The Passaic', by Robert Smithson.
Produced with support by the Swedish Culture Foundation in Finland