it’s better to build than to fade away – Part 5


previous |

 

deel 5, 2007
video, gefilmd in NO, SE en FI
--
Deel #5 is een videoinstallatie die bestaat uit twee monitoren die een panoramisch beeld vormen. Het bestaat uit een documentatie van de verschillende manieren waarop de grens tussen stad en het platteland/natuur in constante beweging is.
Geproduceerd met steun van ProMidNord

part 5, 2007
video, filmed in NO, SE and FI
--
Part #5 is a video installation consisting out of two monitors that form one panoramic picture. It documents different ways in which the edge between the city and countryside is in constant transformation, an ongoing battle between disappearing and becoming. Filmed from sunrise to sunset in three Skandinavian cities.
Produced with support of ProMidNord