it’s better to build than to fade away – info

Een samenwerking tussen Oskar Lindström en Martijn van Berkum
2002 - heden
it's better to build than to fade away is een doorgaand project waarin wij kritisch reflecteren op ontwikkelingen op het gebied van stedebouw en landschapsinrichting. Wij hebben ons bezig gehouden met onderwerpen als 'gentrification' en commercialisering van publieke ruimte. Veel van onze projecten zijn uitgevoerd in de openbare ruimte, met als doel onderwerpen aan te kaarten op de plek waar ze daadwerkelijk spelen.

--
A collaboration between Oskar Lindström and Martijn van Berkum
2002 - present
it's better to build than to fade away is an ongoing project in which we critically reflect on developments in contemporary European landscapes. We have put forward issues such as commercialization of public space and gentrification. Many of our projects have been carried out in public space in order to address issues at the place where they are situated.