Suspension

'Suspension' kan, in het Engels, verwijzen naar een staat van fysieke onduidelijkheid of richtingloosheid – niet omhoog of beneden, vrij zwevend, bevroren in tijd en ruimte.Het kan ook verwijzen naar een staat van onzekerheid, verwarring, of (tijdelijke) opheffing van de betekenis van objecten. 'Suspension' is verwant aan het woord 'Suspense', een term die gebruikt wordt in film en literatuur en verwijst naar de staat van spanning of opwinding die ontstaat door het feit dat de toeschouwer onzeker is over het verdere verloop, of de afloop, van het verhaal.
Suspension could refer to a state of physical ambiguity – not going up or down, floating freely, or frozen in time and space.
It might also refer to a state of uncertainty, confusion or (temporary) cancelling of the meaning of objects – a suspension of belief, disbelief or definition. Suspension is akin to the word suspense which, in film and literature, refers to the excitement that derives from uncertainty regarding the continuation or ending of a story.

Category 1

1a

Category 1 - nr 1
60 x 80 cm
250 EUR

1b

Category 1 - nr 2
65 x 100 cm
sold

1c

Category 1 - nr 4
45 x 55 cm
300 EUR

1d

Category 1 - nr 5
50 x 65 cm
SOLD

Category 2

2a

Category 2 - nr 1
42 x 50 cm
300 EUR

2b

Category 2 - nr 2
42 x 50 cm
300 EUR

2c

Category 2 - nr 3
42 x 50 cm
300 EUR

2d

Category 2 - nr 4
54 x 67 cm
350 EUR

2e

Category 2 - nr 5
54 x 67 cm
350 EUR

Category 3

3a

Category 3 - nr 1
100 x 100 cm
SOLD

3b

Category 3 - nr 2
50 x 65 cm
SOLD

3c

Category 3 - nr 3
50 x 65 cm
250 EUR

Category 4

4a

Category 5 - nr 1
50 x 65 cm
250 EUR