top banner
 
Structures
2014 - present
Werk in uitvoering – een boek dat bestaat uit 200 tekeningen die architecturale aspecten van vorm bestuderen

Work in progress - a book comprised of a series of 200 drawings studying architectural qualities of form.
Suspension
2011 - 2014
Een serie tekeningen van kunstwerken, objecten en gebouwen die uit elkaar vallen, of van hun functie ontdaan zijn.


A series of drawings that depict artworks, objects and buildings in state of suspension or ambiguity.
This land is a land and a land and a land
2010 - 2011
Mensen die naar Zweden waren verhuisd namen mij mee naar een landschap dat deed denken aan hun land van herkomst.


A project in which I invited people who moved to Sweden to take me to a landscape that reminds them of their country of origin.
It' better to build than to fade away
2002 - present
Een doorgaand project waarin ik, in samenwerking met de Finse kunstenaar Oskar Lindström, onderzoek doe naar hedendaagse landschappen.


A continuing project, in collaboration with the Finnish artist Oskar Lindström, in which we investigate contemporary landscapes.

SQUIDproject
2007 - 2014
SQUID is een online archief van teksten die zijn geschreven door artistieke professionals, en een raamwerk dat wij gebruiken om live activiteiten, zoals discussies en performances, te organiseren.

SQUID is an online archive of texts written by professionals in the artistic field, and a framework we use for live arrangements such as public discussions and performances.
point of view
2005 - 2007
Point of view was een groepweblog dat functioneerde als een platform voor het publiceren van ideëen en projecten, maar ook als een experiment in nieuwe samenwerkingsvormen.


Point of view was a group weblog designed to be a platform to articulate ideas and worldviews, but also as an experiment for collective practices.